OŚRODEK     SZKOLEŃ    I    TERAPII     W     WOLI     OSOWIŃSKIEJ     KOLONIA    22

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0

kontakt: Wola Osowińska Kolonia 22  21-345 Borki   pow. radzyński
     tel: 502 347 953,                                                               ussm1@op.pl

                         Ośrodek Szkoleń i Terapii istnieje od 2002 roku, przez 8 lat działał w Annopolu k/Kocka. Z naszych usług skorzystało już ponad 2000 osób. Z prowadzonych statystyk wynika, że większa część tych osób utrzymuje abstynencję, nie powróciła do nałogu.W Ośrodku realizujemy program leczenia uzależnień, zgodny z wytycznymi Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Terapia w naszej placówce trwa 5 tygodni. Organizujemy również spotkania warsztatowe (wekendowe) dla absolwentów i nie tylko.W Ośrodku zatrudnieni są: psycholog specjalista psychoterapii uzależnień, psycholog oraz certyfikowany terapeuta uzależnień


Desiderata

Krocz spokojnie wśród zgiełku i pośpiechu, pamiętaj jaki spokój może być w ciszy.
Tak dalece jak to możliwe, nie wyrzekając się siebie, bądź w dobrych stosunkach z innymi ludźmi.
Prawdę swą głoś spokojnie i jasno, słuchając też tego, co mówią inni: nawet głupcy i ignoranci, oni też mają swą opowieść.
Jeżeli porównujesz się z innymi możesz stać się próżny lub zgorzkniały, albowiem zawsze będą lepsi i gorsi od ciebie.
Ciesz się zarówno swymi osiągnięciami jak i planami.
Wykonuj z sercem swą pracę, jakkolwiek by była skromna. Jest ona trwałą wartością w zmiennych kolejach losu.
Zachowaj ostrożność w swych przedsięwzięciach - świat bowiem pełen jest oszustwa. Lecz niech ci to nie przesłania prawdziwej cnoty; wielu ludzi dąży do wzniosłych ideałów i wszędzie życie jest pełne heroizmu.
Bądź sobą, a zwłaszcza nie zwalczaj uczuć; nie bądź cyniczny wobec miłości, albowiem w obliczu wszelkiej oschłości i rozczarowań jest ona wieczna jak trawa.
Przyjmuj pogodnie to, co lata niosą, bez goryczy wyrzekając się przymiotów młodości.
Rozwijaj siłę ducha, by w nagłym nieszczęściu mogła być tarczą dla ciebie. Lecz nie dręcz się tworami wyobraźni. Wiele obaw rodzi się ze znużenia i samotności.
Obok zdrowej dyscypliny bądź łagodny dla siebie.
Jesteś dzieckiem wszechświata: nie mniej niż gwiazdy i drzewa masz prawo być tutaj i czy to jest dla ciebie jasne czy nie, nie wątp, że wszechświat jest taki jaki być powinien.
Tak więc bądź w pokoju z Bogiem, cokolwiek myślisz o Jego istnieniu i czymkolwiek się zajmujesz i jakiekolwiek są twe pragnienia; w zgiełku ulicznym, zamęcie życia,
zachowaj pokój ze swą duszą.
Z całym swym zakłamaniem, znojem i rozwianymi marzeniami ciągle jeszcze ten świat jest piękny...
Bądź uważny, staraj się być szczęśliwy.                         Podejmij ryzyko

     Jesli wygrasz     -będziesz szczęśliwy
    Jesli przegrasz  -będziesz mądrzejszy

         Nigdy nie odchodzisz z niczym


"Człowiek jest tyle wart, ile może pomóc drugiemu człowiekowi"
Ośrodek Szkoleń i Terapii w Woli Osowińskiej proponuje Państwu 


usługi w zakresie Szkoleń, Profilaktyki i Terapii Uzależnień.

    Zasadniczym celem Ośrodka jest pomoc osobom uzależnionym od
alkoholu i ich rodzinom.
 Jedną z naczelnych zasad funkcjonowania.
Ośrodka, jest
oparcie pracy
na zdrowych zasadach moralnych

i troska o rozwój osobisty osób z niego korzystających.

Dzięki terapii, która w naszym Ośrodku trwa 5 tygodni- możesz zatrzymać postępującą, przewlekłą i śmiertelną chorobę, jaką jest uzależnienie od alkoholu i dać sobie szansę na nowe,lepsze i trzeźwe życie...........................................................................................

Mariusz Uss  kierownik Ośrodka– certyfikowany terapeuta uzależnień, ukończone: Studium Pomocy Psychologicznej
Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie . II Stopień Doskonalenia Umiejętności w Kontakcie z Osobami Uzależnionymi i Współuzleżnionymi. Studium Terapii Uzależnień  Instytutu  Psychologii Zdrowia w Warszawie. Staż specjalistyczny na Oddziale Leczenia Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Łukowie . Superwizja w Instytucie Psychologii Zdrowia- Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie
i Lublinie. Certyfikat do pracy z młodzieżą eksperymentującą ze środkami psychoaktywnymi-Specjalistyczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli przy PROM w Łodzi-
z rekomendacją  Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  Dyplom Polskiego Towarzystwa Psychologicznego ukończonego szkolenia "TERAPIA OSÓB
Z  UZALEŻNIENIAMI  BEHAWIORALNYMI
"
(Bulimia, Hazard, Internet,Komputer itp.) realizowanego na zlecenie Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
Uczestniczył w szkoleniach i konferencjach organizowanych m.in. przez: Instytut Psychologii Zdrowia, Śląską Fundację "ETOH-Błękitny Krzyż" Państwową Agencjię Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych, Fundację ETOH
w Warszawie.
Ukończony kurs
w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Białej Podlaskiej dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży . Pracownik Publicznych i Niepublicznych Zespołów Opieki Zdrowotnej . Aktualnie SP.ZOZ w Lubartowie - Poradnia Leczenia Uzależnień, Punkt Informacyjno/Konsultacyjny w Łosicach, wieloletnie doświadczenie  w pracy z osobami uzależnionymi oraz członkami ich rodzin. Przez klikanaście lat członek
i przewodniczący Komisji ds. Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Gminie Radzyń Podlaski. Aktualnie Przewodniczący Komisji ds. Rozwiazywania  Problemów  Alkoholowych w BORKACH
. Od 15 lat prowadzi Ośrodek Szkoleń i Terapii w Woli Osowińskiej.
Od 20 lat  Prezes Abstynenckiego Stowarzyszenia Klubu Abstynenta STOP w Radzyniu Podlaskim.